Baltic Human Rights Society vēl jums priecīgus svētkus!

Vēlam vienotību un pārdomas šajā laikā! Baltic Human Rights Society izsaka sirsnīgus svētku vēlējumus, aicinot aizstāvēt pamattiesības un ievērot cieņas, vienlīdzības un taisnīguma principus. Izplatot labo gribu, atbalstīsim cilvēktiesības un iestāsimies par tām!