Starptautisks projekts

Cilvēktiesību gids tiek atklāts Gruzijā

Šā gada 17. novembrī tika atklāta Cilvēktiesību Gida platforma Gruzijā. Lai pievērstu sabiedrības uzmanību šim notikumam, GYLA Juridiskās izglītības veicināšanas fonds (Foundation for the Support of Legal Education of GYLA jeb FSLE) un Baltic Human Rights Society organizēja Gruzijas Cilvēktiesību Gida prezentācijas pasākumu, kas notika viesnīcas Holiday Inn konferenču zālē Tbilisi.

Pasākuma goda viesi bija Latvijas Republikas ārkārtas un pilnvarotā vēstniece Gruzijā Edīte Medne, Juridiskās izglītības veicināšanas fonda vadītājs Iosebs Edisherashvili un Cilvēktiesību Gida koordinatore Gruzijā Nino Bagashvili. 

Cilvēktiesību Gids ir unikāla Eiropas digitālā platforma, kas sniedz iespēju uzzināt par cilvēktiesībām ikdienas situācijās un piemēros, piedāvājot resursus un rīkus, kas palīdz sabiedrības locekļiem un profesionāļiem izglītoties par cilvēktiesībām. Platforma ir pieejama desmit Eiropas valstīs, tajā skaitā arī Gruzijā. Cilvēktiesību Gids ir izveidots, pamatojoties uz ideju, ka ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības.

Pasākuma ietvaros Latvijas vēstniece Gruzijā Edīte Medne dalījās ar svarīgu viedokli par cilvēktiesību izglītības nozīmi un nepieciešamību stiprināt šo jomu. Juridiskās izglītības veicināšanas fonda prezidents izteica pateicību Latvijas Republikas Ārlietu ministrijai un Baltic Human Rights Society par atbalstu Cilvēktiesību Gida ieviešanā Gruzijā.

Pēc atklāšanas uzrunas Cilvēktiesību Gida koordinatore Gruzijā Nino Bagashvili sniedza detalizētu prezentāciju par projektu, tā mērķiem un platformas tehniskajām iespējām. Uzrunām sekojošajā diskusijā piedalījās izglītības eksperte Marija Kadagidze, pilsoniskās sabiedrības pārstāve Lela Džavahišvili un citi nozares eksperti.

Pasākums tika atspoguļots gan Gruzijas televīzijā, gan sociālajos medijos. Tā atskats un vairāk informācijas par Gida atklāšanu Gruzijā pieejams sociālajos medijos, kā arī pats Gruzijas Cilvēktiesību Gids pieejams tiešsaistē gruzīnu, krievu un angļu valodās vietnē humanrightsguide.ge, kā arī kopējā Eiropas platformā humanrights.guide.

Nākamās aktivitātes saistībā ar Cilvēktiesību Gidu Gruzijā plānotas Cilvēktiesību nedēļas ietvaros, kas notiks no 5. līdz 8. decembrim 2023. gadā. Papildus tam ir plānotas atsevišķas tikšanās ar valsts un izglītības institūcijām, piedāvājot plašāku iespēju iepazīties ar Cilvēktiesību Gida potenciālu un tā izmantošanas iespējām.

Mēs izsakām pateicību visiem atbalstītājiem un dalībniekiem, kas ir devuši savu ieguldījumu šī projekta veiksmīgā ieviešanā Gruzijā.

Cilvēktiesību Gidu Gruzijā izveidojušas nevalstiskās organizācijas Baltic Human Rights Society un GYLA Juridiskās izglītības veicināšanas fonds ar Latvijas Republikas Ārlietu ministrijas finansiālu atbalstu attīstības sadarbības projekta “Iekļaujoša cilvēktiesību izglītība – ceļš uz labu pārvaldību un demokrātisko līdzdalību” ietvaros. 

Papildus informācija un atbalsts:
Latvijas vēstniecības Gruzijā Facebook ieraksts;
Foundation for the Support of Legal Education of GYLA Facebook ieraksts;
Human Rights Guide Facebook ieraksts;
FSLE sagatavots pasākuma atskata raksts!