Cilvēktiesību izglītība

Tiesības uz veselību, mājokli, pārtiku - Cilvēktiesību gidam pievienoti jauni tiesību skaidrojumi

Lai stiprinātu tā izglītojošo vērtību, Cilvēktiesību gids ir papildināts desmit jauniem tiesību skaidrojumiem.

Cilvēktiesību gids skaidro dažādu cilvēktiesību nozīmi, kas ietverta starptautiskajās konvencijās un valstu konstitūcijās, papildinot Cilvēktiesību gida galveno mērķi – skaidrot cilvēktiesības caur sociālām tēmām pašpalīdzības nolūkos – ar uz tiesībām balstītu izglītojošu pieeju. Tiesības tiek skaidrotas, izmantojot atbilstošus piemērus no partnervalstu nacionālā konteksta, pievienojot attiecīgus starptautiskos avotus un sasaistot tiesības ar attiecīgajām Gida tēmām.

Cilvēktiesību gidam ir pievienoti šādu tiesību skaidrojumi:

•    Verdzības un piespiedu darba aizliegums
•    Diskriminācijas aizliegums
•    Tiesības uz efektīvu tiesiskās aizsardzības līdzekli
•    Īpašuma aizsardzība 
•    Pārvietošanās brīvība
•    Nāvessoda atcelšana
•    Tiesības uz veselību
•    Tiesības uz mājokli
•    Tiesības uz uzturu
•    Tiesības uz ūdeni un sanitāriju

Kopā Cilvēktiesību gidā šobrīd var aplūkot 20 dažādu tiesību skaidrojumus, to skaitā, arī jau iepriekš pievienotos tiesību skaidrojumus - tiesības uz dzīvību, izteiksmes brīvības, pulcēšanās brīvības, tiesības uz izglītību, u.c. 

Materiālus izstrādājusi nevalstiskā organizācija Baltic Human Rights Society ar Eiropas Savienības Erasmus+ programmas atbalstu.

Lasi arī