Noteikumi

Šajā sadaļā jūs varat iepazīties ar Baltic Human Rights Society mājas lapas lietošanas noteikumiem. Šīs vietnes lietošana uzskatāma par jūsu piekrišanu ievērot šos noteikumus.

Piekrišana lietošanas noteikumiem

Izvēloties lietot šo vietni, lietotājs piekrīt tās lietošanas noteikumiem. Lietošanas noteikumi var tikt regulāri atjaunoti bez atsevišķa brīdinājuma. Lai iepazītos ar noteikumu aktuālo versiju, pievērsiet uzmanību publicēšanas datumam.

Atrunas

Baltic Human Rights Society (BHRS) cenšas darīt visu iespējamo, lai šīs tīmekļa vietnes saturs būtu pareizs, precīzs, savlaicīgi atjaunots un pieejams, taču nekādas garantijas lietotājiem netiek sniegtas. Šī portāla lietošana un paļaušanās uz tās saturu ir katra lietotāja paša atbildība un tās autori neuzņemas nekādu atbildību ne par kādu kaitējumu, ne zaudējumiem, kas radušies šīs tīmekļa vietnes lietotājiem.

BHRS patur tiesības pievienot, atjaunot vai dzēst šīs vietnes saturu jebkurā laikā par to iepriekš nebrīdinot. 

Šīs vietnes saturs ir paredzēts vienīgi vispārīgai informēšanai. Lai gan platformā publicētais saturs var ietvert tiesību un juridiskus jautājumus un tajos var tikt lietotas atsauces uz tiesību aktiem, tie paši nav uzskatāmi un uz tiem nevar atsaukties kā juridiski saistošiem dokumentiem.

Šajā vietnē publicētā informācija var saturēt ārējās saites uz citām tīmekļa vietnēm, dokumentiem un sociālajiem medijiem, lai nodrošinātu ērtu pieeju papildu saturam (t.i. līdzīgam saturam vai tādam, uz ko liktas atsauces tekstā) vai funkcijām (t.i. lai dalītos ar rakstiem vai tos komentētu). BHRS neuzņemamas nekādu atbildību par citu tīmekļa vietņu saturu, pieejamību un izmantošanu un nevar garantēt, ka tie ir precīzi, atjaunoti un pareizi. Šie lietošanas noteikumi, kā arī BHRS privātuma politika, attiecas tikai un vienīgi uz šo vietni un ne uz citām, ārējām vietnēm. 

Jebkurš strīds, kas rodas saistībā ar šīs tīmekļa vietnes lietošanas noteikumiem, ir pakļauts Latvijas Republikas likumiem un jurisdikcijai.

Autortiesības

Izvēloties lietot šo vietni, lietotājs atzīst, ka tā un tās saturs ir aizsargāts ar intelektuālā īpašuma tiesībām. 

Šīs vietnes satura (tekstu, attēlu un jebkura logo) pilnīga vai daļēja izmantošana ir atļauta vienīgi ar BHRS rakstisku piekrišanu. 

©2019 Baltic Human Rights Society (platforma)

Privātums

Šī sadaļa nosaka un skaidro personas datu, kas iegūti šīs vietnes lietošanas ietvaros, apkopošanu, uzglabāšanu un izmantošanu. 

Šī vietne ir izvietota serveros ES teritorijā, un tādēļ tās datu apkopošana ir pakļauta ES tiesību normām. Kā vietnes veidotājs un uzturētājs, BHRS rīkojas kā datu pārzinis, kas rūpējas par datu apstrādi un aizsardzību saskaņā ar atbilstošajiem normatīvajiem aktiem. 

Vienīgi tehniskos nolūkos tiek ievākti, uzglabāti un izmantoti sekojoši dati par lietotāja ierīci: IP adrese, ierīces modelis, ekrāna lielums, interneta pārlūks un ģeogrāfiskā atrašanās vieta. Šī informācija tiek izmantota, lai:

  • nodrošinātu vislabāko vizuālo un tehnisko pieredzi lietotāja iekārtas modelim, ekrāna lielumam un interneta pārlūkam
  • apkopotu statistiku par lietotāju pieredzi 
  • iegaumētu lietotāja sīkdatņu uzstādījumus
  • veiktu lietotāju aptaujas
  • nodrošinātu datu aizsardzību un nepieļautu, kā arī atklātu krāpšanu vai citus noziegumus 

Nekāda informācija netiks nodota trešajām pusēm, izņemot gadījumus, kad lietotājs devis skaidru piekrišanu vai arī datu nodošanu pieprasa attiecīgie normatīvie akti. Gadījumos, kad lietotājs vēlas pārskatīt, labot vai atjaunināt mums nodoto informāciju, vai arī aizliegt tās turpmāku apstrādi, lūdzu, sazinieties ar

Šī vietne izmanto šifrēšanu, lai aizsargātu datu pārraidi un konfidencialitāti. Tomēr BHRS nevar garantēt, ka informācija, kas tiek pārraidīta internetā, ir droša, vai ka šāda pārraide nebūs kavēta, traucēta, pārtverta vai kļūdaina.

Sīkdatnes

Šī vietne izmanto īslaicīgas (session) un ilgtermiņa (persistent) sīkdatnes. Īslaicīgas sīkdatnes ievāc informāciju par lietotāja darbībām konkrēta vietnes apmeklējuma laikā, bet nepaliek uz lietotāja ierīces pēc apmeklējuma pabeigšanas. Ilgtermiņa sīkdatnes tiek izmantotas, lai identificētu lietotāju un saglabātu tā izvēles, un šīs sīkdatnes paliek uz lietotāja ierīces pēc apmeklējuma pabeigšanas. 

Šī vietne izmanto arī trešo pušu sīkdatnes, lai nodrošinātu drošu un ērtu vietnes darbību, kā arī lai veidotu iekšējo statistiku par vietnes izmantošanu un lietotāju pieredzi. Šīs sīkdatnes ir obligāti nepieciešamas vietnes darbības nodrošināšanai. 

No izvēles sīkdatnēm šī vietne izmanto Google Analytics pakalpojumus, kas nosūta par lietotāja darbībām ievākto informāciju Google serveriem. Google privātuma politika aizliedz nodot informāciju, kas atļautu personu identificēt (uzziniet vairāk par Google Analytics sīkdatnēm). 

No izvēles sīkdatnēm, izmantojot šo vietni, var atteikties, mainot sīkdatņu iestatījumus. Google Analytics sīkdatnes var aizliegt, no tām atsakoties. No visām sīkdatnēm var atteikties, mainot pārlūkprogrammas iestatījumus.
 

Ziedojumi

Ziedojums ir dāvinājums, kurus persona (ziedotājs) bez atlīdzības nodod BHRS tās statūtos norādīto bezpeļņas mērķu sasniegšanai.

Ziedotājs, veicot maksājumu, pēc saviem ieskatiem atzīmē vienu no šajā lapā norādītajiem ziedojumu mērķiem. BHRS ir atbildīga par ziedoto līdzekļu izmantošanu šajā vietnē norādītajam, ziedotāja izvēlētajam mērķim un saskaņā ar tās Statūtiem.

Ziedotājs var izvēlēties tiešsaistes maksājumu veidus, kas piedāvāti šajā vietnē - karšu maksājumu vai maksājumu, izmantojot savu PayPal kontu. Maksājumi notiek, izmantojot PayPal tīmekļa vietni un saskaņā ar tās lietošanas noteikumiem, par kuru ievērošanu atbild lietotājs.

Veiktie ziedojumi nav atceļami un atgriežami.

Kontakti

Ja jums ir radušies kādi jautājumi saistībā ar šiem noteikumiem vai privātuma politiku, lūdzam jūs sazināties ar BHRS, rakstot uz