Dr. Arinas Melses ekspertīzes jomas ietver gan pilsoniskās un politiskās tiesības, gan starptautiskās humanitārās un krimināltiesības. Viņa ir ieguvusi doktora grādu Kopenhāgenas Universitātē, kur viņa arī strādājusi kā iCourts Dānijas Nacionālā pētniecības fonda starptautisko tiesu izcilības centra asociētā pētniece. Viņa arī ieguvusi maģistra grādus cilvēktiesībās, starptautiskajās humanitārajās tiesībās un starptautiskajās publiskajās tiesībās Ženēvas Starptautisko humanitāro tiesību un cilvēktiesību akadēmijā — Starptautisko un attīstības studiju institūtā, Leidenes Universitātē un Latvijas Universitātē. Iepriekš Arina ir strādājusi Starptautiskajā bijušās Dienvidslāvijas Kara noziegumu tribunālā un Starptautiskajā Krimināltiesā Hāgā. Šobrīd Arina ir Rīgas Juridiskās augstskolas viesdocente.